O Nas

Fundacja Galopujące Serca powstała w kwietniu 2018 r. z inicjatywy Władysława Guszpit, człowieka który ma wielkie serce dla koni oraz Anny Wróbel, która serce oddaje dzieciom.
Siedzibą i miejscem działania Fundacji Galopujące Serca jest Stajnia Ranczo Oregon, oddalona niespełna 30 km od Warszawy. Teren stajni jest przyległy do Puszczy Kampinoskiej. Jest to wymarzone miejsce dla dzieci oraz zwierząt. Przyjeżdżając do nas pozostawiasz wszelkie troski dnia codziennego, wyciszasz się i uspokajasz. Widoki są przepiękne, przeznaczone do spacerów, przejażdżek rowerowych oraz konnych.
„Uśmiechnij się do niepełnosprawności” jest to hasło przewodnie którym fundacja się kieruje. Bardzo często niepełnosprawność która pojawia się w rodzinie, budzi lęk, niepokój obawę. Opieka nad dzieckiem chorym, jest to wielkie wyzwanie, wymaga ogromnej pracy i poświęconego czasu, jednak chcemy pokazać że życie z chorobą może również przynosić radość, uśmiech satysfakcję spełnienie i zwykłą normalność. Spojrzenie na świat którego uczymy pomaga radzić sobie w sytuacjach kryzysowych i jak często słyszymy bez wyjścia.
Ważnym elementem działalności fundacji jest pomoc społeczna oraz pomoc psychologiczna dzieciom u których powstały bariery socjalno-społeczne.
Fundacja nawiązuje współpracę z innymi organizacjami w zakresie realizacji spójnych działań oraz celów co przynosi większe i szybsze efekty.
Promocja wolontariatu, organizacja działań w zakresie rehabilitacji, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych oraz społeczności lokalnych z naciskiem na osoby słabiej usytuowane oraz zagrożone wykluczeniem to tylko nieliczne nasze priorytety.

Celem Fundacji jest:
a) Propagowanie hipoterapii i hippiki na rejonie Polski.
b) Zapewnienie zajęć rehabilitacyjnych w szczególności hipoterapeutycznych jak największej liczbie pacjentów.
c) Propagowanie ochrony środowiska naturalnego, szczególnie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
d) Pomoc skrzywdzonym i bezdomnym lub chorym zwierzętom.
e) Upowszechnianie umiejętności jazdy konnej.
f) Nawiązywanie kontaktów i współdziałanie z innymi organizacjami, urzędami i instytucjami w zakresie aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży oraz hipoterapii
g) Działalność wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie edukacji kulturalnej i kultury fizycznej i sportu.
h) Rozpowszechnianie agroturystyki. Możliwość wypoczynku w środowisku naturalnym, obcowanie ze zwierzętami, poznawanie życia w gospodarstwie wiejskim.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) Prowadzenie terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych głównie metodą hipoterapii.
b) Prowadzenie zajęć jeździeckich przygotowujące osoby niepełnosprawne do udziału w zawodach jeździeckich oraz paraolimpiadach.
c) Organizację zajęć, imprez, obozów rehabilitacyjnych i integracyjnych dla osób niepełnosprawnych.
d) Organizację warsztatów, szkoleń, seminariów, prelekcji odczytów, wycieczek, obozów, spotkań edukacyjnych i festynów.
e) Współpracę z mediami.
f) Działalność naukową, publicystyczną, wydawniczą.
g) Skupianie wokół działalności lekarzy, rehabilitantów, psychologów, pedagogów, instruktorów jazdy konnej i społeczników, którzy widzą w rozwoju hipoterapii jedną z możliwości pomocy osobom chorym.
h) Prowadzenie zajęć jazdy konnej, przejażdżek bryczką oraz kuligiem.
i) Organizowanie lepszych warunków bytowych zwierzętom potrzebującym pomocy.
j) Prowadzenie leczenia zwierząt chorych i skrzywdzonych.
k) Utrzymywanie zwierząt chorych oraz służących do prowadzenia hipoterapii.
l) Współpracę i wymienianie doświadczeń z innymi fundacjami i organizacjami.
m) Prowadzenie hodowli koni i ich trenowanie.
n) Dokonywanie zakupu koni, tworzenie infrastruktury, nabywanie i budowanie, utrzymywanie stajni oraz budynków gospodarczych, obiektów warsztatowych, socjalnych oraz rehabilitacyjnych, obiektów wybiegowych, padoków, zagród.
o) Nabywanie sprzętu specjalistycznego służącego do celów rehabilitacyjnych oraz nauki jazdy konnej.
p) Uczestnictwo w zawodach, imprezach rekreacyjno-sportowych upowszechniający sport oraz aktywny wypoczynek.
q) Organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich.
r) Rozwijanie kompetencji rehabilitantów oraz instruktorów jazdy konnej.
s) Umożliwienie spędzenia aktywnego wypoczynku wczasowiczom, możliwość zakwaterowania oraz wyżywienia.